Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

8652

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

5

Các môn
Số môn học

6

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

43360

Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024
icon Đang cập nhật icon 488 Học viên

Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân.

Chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Giới thiệu về thanh toán trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính
icon Đang cập nhật icon 8760 Học viên

Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao.

Ký số cá nhân cho người dân
icon Đang cập nhật icon 8760 Học viên

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững, tại Nghị quyết 130 của Chính phủ sau phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.

Ký số cho cán bộ công chức thực thi công vụ
icon Đang cập nhật icon 8760 Học viên

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.

Dịch vụ công trực tuyến thành phố
icon Đang cập nhật icon 8760 Học viên

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi Số Quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023: yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, tạo đột phá hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó phải nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tập trung thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên 4 nội dung: phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển hạ tầng, các nền tảng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; và đặc biệt cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT
icon Đang cập nhật icon 8760 Học viên

Đảm bảo an toàn thông tin là một trong những thách thức lớn với tổ chức trong thời kỳ chuyển đổi số, kỷ nguyên số. Việc tìm hiểu bản chất, các nguy cơ tấn công gây mất ATTT là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng.