Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

0

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

3

Các môn
Số môn học

2

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

0

CĐSDN: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
icon Đang cập nhật icon 377 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và những trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon Đang cập nhật icon 2624 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.