Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

9

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

5

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

9

CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon Đang cập nhật icon 2629 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
icon Đang cập nhật icon 1687 Học viên
Khóa học hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon Đang cập nhật icon 8011 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSX: Chuyển đổi số xã
icon Đang cập nhật icon 31024 Học viên
Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon Đang cập nhật icon 3548 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số