Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức

  • (1) Giảng viên
  • 15 phút 20 giây
  • 171 Học viên
ais-kt-01-nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-kt-01-nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)