Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 166 Học viên
ais-kt-01-nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-kt-01-nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)