Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-KT-03: Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 123 Học viên
ais-kt-03-cac-ky-thuat-phan-tich-ma-doc-co-ban
AIS-KT-03: Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-kt-03-cac-ky-thuat-phan-tich-ma-doc-co-ban
AIS-KT-03: Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)