Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 176 Học viên
ais-nt-02-quy-che-lam-viec-tai-cuc-an-toan-thong-tin
AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nt-02-quy-che-lam-viec-tai-cuc-an-toan-thong-tin
AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)