Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 187 Học viên
ais-nt-03-gioi-thieu-luat-an-toan-thong-tin-mang
AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nt-03-gioi-thieu-luat-an-toan-thong-tin-mang
AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)