Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 177 Học viên
ais-nt-04-cong-tac-xep-hang-do-luong-bao-dam-an-toan-thong-tin-o-trong-nuoc-dti-va-tren-the-gioi-gci
AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nt-04-cong-tac-xep-hang-do-luong-bao-dam-an-toan-thong-tin-o-trong-nuoc-dti-va-tren-the-gioi-gci
AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)