Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 189 Học viên
ais-nt-05-ky-nang-khai-thac-thong-tin-phuc-vu-cong-viec
AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nt-05-ky-nang-khai-thac-thong-tin-phuc-vu-cong-viec
AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)