Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 187 Học viên
ais-nv-01-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-hanh-chinh-va-quy-trinh-xu-ly-van-ban-di-tai-cuc-an-toan-thong-tin
AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nv-01-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-hanh-chinh-va-quy-trinh-xu-ly-van-ban-di-tai-cuc-an-toan-thong-tin
AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)