Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

 • (1) Giảng viên
 • 20 phút
 • 191 Học viên
ais-nv-03-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do
AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 20 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nv-03-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do
AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 20 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)