Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NV-04: Hoạt động cấp tên định danh

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 77 Học viên
ais-nv-04-hoat-dong-cap-ten-dinh-danh
AIS-NV-04: Hoạt động cấp tên định danh
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nv-04-hoat-dong-cap-ten-dinh-danh
AIS-NV-04: Hoạt động cấp tên định danh
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)