Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 88 Học viên
ais-nv-06-huong-dan-xay-dung-du-toan-thu-chi-ngan-sach-va-xay-dung-ke-hoach-trien-khai-cac-nhiem-vu-co-kinh-phi
AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ais-nv-06-huong-dan-xay-dung-du-toan-thu-chi-ngan-sach-va-xay-dung-ke-hoach-trien-khai-cac-nhiem-vu-co-kinh-phi
AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Đánh giá
(0)