Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương

 • (1) Giảng viên
 • 08 giờ 34 phút
 • 588 Học viên
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-cho-doi-ngu-500-chuyen-gia-ve-chuyen-doi-so-cho-nganh-linh-vuc-dia-phuong
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 08 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-cho-doi-ngu-500-chuyen-gia-ve-chuyen-doi-so-cho-nganh-linh-vuc-dia-phuong
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 08 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khoá học khác
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)