Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã

  • (1) Giảng viên
  • 16 giờ 52 phút 46 giây
  • 2591 Học viên
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-ky-nang-so-va-an-toan-thong-tin-cho-can-bo-cong-chuc-cac-xa
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đăng ký Đánh dấu khoá học
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-ky-nang-so-va-an-toan-thong-tin-cho-can-bo-cong-chuc-cac-xa
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
  • Nổi bật
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)