Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã

 • (1) Giảng viên
 • 16 giờ 52 phút
 • 2591 Học viên
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-ky-nang-so-va-an-toan-thong-tin-cho-can-bo-cong-chuc-cac-xa
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 16 giờ 52 phút
 • Bài giảng: 16 Bài giảng
 • Tài liệu: 16 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
boi-duong-tap-huan-kien-thuc-ky-nang-so-va-an-toan-thong-tin-cho-can-bo-cong-chuc-cac-xa
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 16 giờ 52 phút
 • Bài giảng: 16 Bài giảng
 • Tài liệu: 16 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Nổi bật
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)