Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐS: Chuyển đổi số cơ bản

 • (2) Giảng viên
 • 02 giờ 00 phút
 • 2601 Học viên
cds-chuyen-doi-so-co-ban
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 02 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cds-chuyen-doi-so-co-ban
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 02 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học Hải Dương
 • Khóa học Quảng Nam
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)