Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐS: Chuyển đổi số cơ bản Hậu Giang

 • (2) Giảng viên
 • 03 giờ 30 phút
 • 572 Học viên
cds-chuyen-doi-so-co-ban-hau-giang
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản Hậu Giang
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 03 giờ 30 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cds-chuyen-doi-so-co-ban-hau-giang
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản Hậu Giang
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 03 giờ 30 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Hậu Giang
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)