Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CDSDL: Chuyển đổi số du lịch

  • (1) Giảng viên
  • 01 giờ 16 phút
  • 27 Học viên
cdsdl-chuyen-doi-so-du-lich
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

  • Thời lượng: 01 giờ 16 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdsdl-chuyen-doi-so-du-lich
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
Đăng ký Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 01 giờ 16 phút
Danh mục
  • Khoá học khác
Đánh giá
(0)