Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CDSDL: Chuyển đổi số du lịch

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 16 phút
 • 21 Học viên
cdsdl-chuyen-doi-so-du-lich
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 01 giờ 16 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký khoá học Đánh dấu khoá học
cdsdl-chuyen-doi-so-du-lich
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
Đăng ký khoá học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 16 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
Đánh giá
(0)