Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số

  • (1) Giảng viên
  • 01 giờ 02 phút 02 giây
  • 3532 Học viên
cdss-cach-tiep-can-nen-tang-trong-chuyen-doi-so
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdss-cach-tiep-can-nen-tang-trong-chuyen-doi-so
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Đề án 146
  • Khóa học Đà Nẵng
  • Khóa học Bình Phước
  • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)