Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 02 phút
 • 3524 Học viên
cdss-cach-tiep-can-nen-tang-trong-chuyen-doi-so
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdss-cach-tiep-can-nen-tang-trong-chuyen-doi-so
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Bình Phước
 • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)