Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 21 phút
 • 1663 Học viên
cdss-chuyen-doi-so-don-vi-chuyen-trach
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
0 VNĐ

4 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 21 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdss-chuyen-doi-so-don-vi-chuyen-trach
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 21 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(4)