Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSX: Chuyển đổi số xã

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 34 phút
 • 31022 Học viên
cdsx-chuyen-doi-so-xa
CĐSX: Chuyển đổi số xã
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

 • Thời lượng: 01 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 8 Bài giảng
 • Tài liệu: 98 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký khoá học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 8 Bài giảng
 • Tài liệu: 98 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Quảng Ninh
Đánh giá
(0)