Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSX: Chuyển đổi số xã

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 25 phút
 • 540 Học viên
cdsx-chuyen-doi-so-xa
CĐSX: Chuyển đổi số xã
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 25 phút
 • Bài giảng: 11 Bài giảng
 • Tài liệu: 11 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdsx-chuyen-doi-so-xa
CĐSX: Chuyển đổi số xã
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 25 phút
 • Bài giảng: 11 Bài giảng
 • Tài liệu: 11 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)