Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chương trình đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ

  • (1) Giảng viên
  • 03 giờ 15 phút
  • 549 Học viên
chuong-trinh-dao-tao-boi-duong-ky-nang-hanh-chinh-van-phong-trong-thuc-thi-cong-vu
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: 03 giờ 15 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuong-trinh-dao-tao-boi-duong-ky-nang-hanh-chinh-van-phong-trong-thuc-thi-cong-vu
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ
Đăng ký Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 03 giờ 15 phút
Danh mục
  • Sở Nội vụ Lạng Sơn
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)