Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước

  • (1) Giảng viên
  • 30 phút
  • 405 Học viên
chuyen-doi-so-binh-thuan-ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-binh-thuan-ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Nổi bật
  • Khóa học Bình Thuận
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)