Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước

 • (1) Giảng viên
 • 30 phút
 • 399 Học viên
chuyen-doi-so-binh-thuan-ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-binh-thuan-ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Nổi bật
 • Khóa học Bình Thuận
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)