Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số cùng người dân

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 28 Học viên
chuyen-doi-so-cung-nguoi-dan
Chuyển đổi số cùng người dân
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-cung-nguoi-dan
Chuyển đổi số cùng người dân
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
Đánh giá
(0)