Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số địa phương

  • (1) Giảng viên
  • 01 giờ 11 phút
  • 22 Học viên
chuyen-doi-so-dia-phuong
Chuyển đổi số địa phương
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

  • Thời lượng: 01 giờ 11 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-dia-phuong
Chuyển đổi số địa phương
Đăng ký Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 01 giờ 11 phút
Danh mục
Đánh giá
(0)