Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Giáo dục

 • (1) Giảng viên
 • 44 phút
 • 10443 Học viên
chuyen-doi-so-giao-duc
Chuyển đổi số Giáo dục
0 VNĐ

5 (11 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 44 phút
 • Bài giảng: 0 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-giao-duc
Chuyển đổi số Giáo dục
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 44 phút
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Khóa học Hải Dương
 • Khóa học cộng đồng miễn phí
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)