Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Công tác truyền thông trong cơ quan nhà nước

 • (1) Giảng viên
 • 02 giờ 13 phút
 • 252 Học viên
cong-tac-truyen-thong-trong-co-quan-nha-nuoc
Công tác truyền thông trong cơ quan nhà nước
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 02 giờ 13 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cong-tac-truyen-thong-trong-co-quan-nha-nuoc
Công tác truyền thông trong cơ quan nhà nước
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 02 giờ 13 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Khóa học Hải Dương
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)