Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01

 • (9) Giảng viên
 • 02 giờ 55 phút
 • 53 Học viên
dao-tao-chuyen-gia-ve-an-toan-thong-tin-phuc-vu-chuyen-doi-so-attt01
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 02 giờ 55 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dao-tao-chuyen-gia-ve-an-toan-thong-tin-phuc-vu-chuyen-doi-so-attt01
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 02 giờ 55 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)