Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB03

 • (5) Giảng viên
 • 30 phút
 • 238 Học viên
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-cb03
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB03
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 4 Bài giảng
 • Tài liệu: 4 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-cb03
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB03
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 4 Bài giảng
 • Tài liệu: 4 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)