Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01

 • (1) Giảng viên
 • 30 phút
 • 269 Học viên
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-lop-cb01
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-lop-cb01
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)