Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01

  • (1) Giảng viên
  • 30 phút
  • 262 Học viên
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-lop-cb01
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đăng ký Đánh dấu khoá học
dao-tao-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-lop-cb01
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)