Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ01

 • (3) Giảng viên
 • 30 phút
 • 277 Học viên
dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-ld01
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ01
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-ld01
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ01
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)