Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXBC01: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông

 • (1) Giảng viên
 • 07 giờ 35 phút
 • 2140 Học viên
dxbc01-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-va-boi-duong-ky-nang-so-cho-phong-vien-nha-bao-va-nguoi-lam-truyen-thong
DXBC01: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 07 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxbc01-nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-va-boi-duong-ky-nang-so-cho-phong-vien-nha-bao-va-nguoi-lam-truyen-thong
DXBC01: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 07 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)