Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXCĐS01: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

 • (1) Giảng viên
 • 08 giờ 34 phút
 • 10143 Học viên
dxcds01-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia
DXCĐS01: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 08 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxcds01-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia
DXCĐS01: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 08 giờ 34 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)