Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL01: Dữ liệu số

 • (1) Giảng viên
 • 09 giờ 20 phút
 • 2449 Học viên
dxdl01-du-lieu-so
DXDL01: Dữ liệu số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 09 giờ 20 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl01-du-lieu-so
DXDL01: Dữ liệu số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 09 giờ 20 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)