Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL02: Dữ liệu mở

 • (1) Giảng viên
 • 08 giờ 35 phút
 • 2319 Học viên
dxdl02-du-lieu-mo
DXDL02: Dữ liệu mở
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 08 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 9 Bài giảng
 • Tài liệu: 9 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl02-du-lieu-mo
DXDL02: Dữ liệu mở
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 08 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 9 Bài giảng
 • Tài liệu: 9 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)