Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL05: Quản trị dữ liệu

 • (1) Giảng viên
 • 15 giờ 28 phút
 • 2107 Học viên
dxdl05-quan-tri-du-lieu
DXDL05: Quản trị dữ liệu
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 15 giờ 28 phút
 • Bài giảng: 16 Bài giảng
 • Tài liệu: 16 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl05-quan-tri-du-lieu
DXDL05: Quản trị dữ liệu
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 giờ 28 phút
 • Bài giảng: 16 Bài giảng
 • Tài liệu: 16 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)