Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL07: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước

 • (1) Giảng viên
 • 07 giờ 30 phút
 • 2057 Học viên
dxdl07-du-lieu-va-co-so-du-lieu-trong-co-quan-nha-nuoc
DXDL07: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 07 giờ 30 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl07-du-lieu-va-co-so-du-lieu-trong-co-quan-nha-nuoc
DXDL07: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 07 giờ 30 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 10 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)