Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL08: Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu

 • (1) Giảng viên
 • 13 giờ 10 phút
 • 2257 Học viên
dxdl08-nen-tang-tong-hop-phan-tich-du-lieu
DXDL08: Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 13 giờ 10 phút
 • Bài giảng: 18 Bài giảng
 • Tài liệu: 18 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl08-nen-tang-tong-hop-phan-tich-du-lieu
DXDL08: Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 13 giờ 10 phút
 • Bài giảng: 18 Bài giảng
 • Tài liệu: 18 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)