Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXĐT01: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số

 • (1) Giảng viên
 • 12 giờ 13 phút
 • 5019 Học viên
dxdt01-quan-ly-dau-tu-cho-chuyen-doi-so
DXĐT01: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 12 giờ 13 phút
 • Bài giảng: 14 Bài giảng
 • Tài liệu: 14 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdt01-quan-ly-dau-tu-cho-chuyen-doi-so
DXĐT01: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 12 giờ 13 phút
 • Bài giảng: 14 Bài giảng
 • Tài liệu: 14 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)