Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản

 • (1) Giảng viên
 • 12 giờ 00 phút
 • 1649 Học viên
dxkn01-khung-ky-nang-so-co-ban
DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 12 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 14 Bài giảng
 • Tài liệu: 14 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxkn01-khung-ky-nang-so-co-ban
DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 12 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 14 Bài giảng
 • Tài liệu: 14 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)