Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt

  • (1) Giảng viên
  • 40 phút
  • 839 Học viên
huong-dan-thanh-toan-khong-dung-tien-mat
Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: 40 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
huong-dan-thanh-toan-khong-dung-tien-mat
Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt
Đăng ký Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 40 phút
Danh mục
  • Khóa học Quảng Ngãi
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)