Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng giao tiếp

 • (1) Giảng viên
 • 56 phút
 • 194 Học viên
ky-nang-giao-tiep
Kỹ năng giao tiếp
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 56 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ky-nang-giao-tiep
Kỹ năng giao tiếp
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 56 phút
 • Bài giảng: 10 Bài giảng
Danh mục
 • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)