Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 1378 Học viên
ky-nang-khai-thac-thong-tin-phuc-vu-cong-viec
Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ky-nang-khai-thac-thong-tin-phuc-vu-cong-viec
Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Hải Dương
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)