Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 51 Học viên
ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
ky-nang-so-trong-co-quan-nha-nuoc
Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)