Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp

 • (1) Giảng viên
 • 15 phút
 • 386 Học viên
ky-nang-tuyen-truyen-chuyen-doi-so-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep
Kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 0 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
ky-nang-tuyen-truyen-chuyen-doi-so-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep
Kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Khóa học Hải Dương
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)