Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Làm bạn cùng con trên môi trường số

 • (1) Giảng viên
 • 02 giờ 01 phút
 • 15737 Học viên
lam-ban-cung-con-tren-moi-truong-so
Làm bạn cùng con trên môi trường số
0 VNĐ

5 (4 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 02 giờ 01 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
lam-ban-cung-con-tren-moi-truong-so
Làm bạn cùng con trên môi trường số
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 02 giờ 01 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Khóa học Hải Dương
 • Chương trình tư duy thời đại số
 • Nổi bật
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)