Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Nhà lãnh đạo 4.0

  • (1) Giảng viên
  • 30 phút
  • 0 Học viên
nha-lanh-dao-40
Nhà lãnh đạo 4.0
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: 30 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 30 phút
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)