Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD02

 • (2) Giảng viên
 • 30 phút
 • 87 Học viên
pho-cap-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-cbnld02
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD02
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 4 Bài giảng
 • Tài liệu: 4 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
pho-cap-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-cbnld02
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD02
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 4 Bài giảng
 • Tài liệu: 4 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)