Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND01+ND02

 • (2) Giảng viên
 • 01 giờ 00 phút
 • 130 Học viên
pho-cap-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-nguoi-dan-nd01nd02
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND01+ND02
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
pho-cap-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-nguoi-dan-nd01nd02
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND01+ND02
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học Vĩnh Phúc
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)