Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 35 phút
 • 7963 Học viên
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2022
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2022
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 35 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học cộng đồng miễn phí
 • Khóa học Đà Nẵng
 • Khóa học Bình Phước
 • Khóa học Quảng Ninh
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)